Davranış bilimi, genel olarak sosyoloji, sosyal ve kültürel antropoloji, psikoloji ve biyoloji, ekonomi, coğrafya, hukuk, psikiyatri ve siyaset biliminin davranışsal yönleri dahil olmak üzere insan eylemleriyle ilgili çeşitli disiplinlerden herhangi birine ait bir genel isim ve bilim dalıdır. Bu bilim dalının felsefe, psikoloji ve sosyoloji ile olan yakın ilişkisi, bu bilimin bahsi geçenlerden ayrılmaz bir parçası olmasını zorunlu kılmıştır.